Akce

Brigáda 10/4 2022

výsadba remízu a mezí v lokalitě Na Kovadlech

Členové MS Drásov pokračují v ozeleňování krajiny a zřizováním prvků ekologicky stabilizujících kulturní krajinu. V neděli 10/4 proběhla výsadba remízku a dvou mezí v lokalitě Na Kovadlech. Byl tak učiněn další krok k realizaci projektu Zelená pro Drásov, který zahrnuje vybudování sítě biopásů, alejí a mezí v honitbě Drásov .


ochrana zvěře před vysečením 2022

Členové MS Drásov ve spolupráci se zemědělci každoročně vyhánějí zvěř z luk těsně před jejich posečením. Zabraňují tím ztrátám na mláďatech zvěře, která by byla jinak posečena.