Pro veřejnost

Prosba K veřejnosti

Duben a květen jsou měsíci kdy dochází k rozmnožování většiny živočichů. Prosíme občany, aby nenechávaly v biopásech volně pobíhat své psy, neboť dochází k rušení na zemi hnízdících ptáků, stejně jako malých zajíčků či srnčat. Naše honitba se může pyšnit hnízdící populací koroptve polní a čejky chocholaté. Buďte prosím ohleduplní a myslete při svých procházkách i na volně žijící živočichy.